Tìm kiếm
 
 
 • Thông tin Sara
 • THÔNG BÁO Niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu
 • 16/03/2010
 • Căn cứ vào Quyết định số: 03/2008/GCNCP-VSD-1 ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  về việc chấp thuận cho cổ phiếu SRA lưu ký bổ sung cổ phiếu với số lượng: 1.000.000 cổ phiếu.

  Ngày nhận lưu ký bổ sung bắt đầu từ: ngày 24 tháng 02 năm 2010

 • chi tiết...
 • SARA với những chiến lược mới.
 • 06/10/2008
 • Với những biến động và ảnh hưởng lớn của ngành tài chính thế giới đến thị trường Việt Nam, SARA  đã tổ chức họp Hội đồng quản trị ngày 02/10/2008 bàn về “Cơ hội và chiến lược mới nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai tốt các Dự án của SARA ”. Đặc biệt chú trọng thu hút nhân lực giỏi về Điều hành - Tài chính - Dự án, bổ sung đội ngũ cán bộ lãnh đạo.

 • chi tiết...
 • Các thành viên hội đồng Quản trị SARA Việt Nam (SRA) nhiệm kỳ 2008 - 2012
 • 14/07/2008
 • Sự kết hợp sức mạnh của HĐQT SARA Việt Nam (SRA) từ kiến thức sâu rộng về quản lý và CNTT,cùng kinh nghiệm nhiều năm điều hành các doanh nghiệp ở Việt Nam, Nhật Bản, Hongkong, Anh, Pháp, CH Séc đang và sẽ giúp các thành viên HĐQT điều hành tốt công ty, giúp công ty phát triển bền vững, đáp ứng lòng mong mỏi của các cổ đông. HĐQT của Công ty sẽ tiến hành họp định kỳ thường xuyên để điều hành chặt chẽ các hoạt động kinh doanh của công ty, đồng thời đưa ra chiến lược phát triển công ty theo từng giai đoạn nhất định.

 • chi tiết...
 • SRA: Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 100.000 cổ phiếu từ ngày 25/6
 • 28/06/2008
 • Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (Mã CK: SRA) thông báo, ông Trần Khắc Hùng hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã đăng ký mua 100.000 cổ phiếu.

 • chi tiết...


 
Tầm nhìn
>
Bình chọn
Bạn đánh giá thể nào về trang web SARA
  Rất tốt
  Bình thường
  Cần nâng cấp
  
Quảng cáo