Tìm kiếm
 
 
  • Bản tin SRA
  • SRA: Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 100.000 cổ phiếu từ ngày 25/6
  • Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (Mã CK: SRA) thông báo, ông Trần Khắc Hùng hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã đăng ký mua 100.000 cổ phiếu.

    Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch là từ ngày 25/06/2008 đến ngày 25/07/2008.

    Số lượng cổ phiếu ông Trần Khắc Hùng hiện đang nắm giữ là 300.000 cổ phiếu (chiếm 30% vốn điều lệ), nếu giao dịch thành công, thì ông Trần Khắc Hùng sẽ nắm giữ 400.000 cổ phiếu (chiếm 40% vốn điều lệ).

    Công ty Cổ phần Sara Việt Nam có vốn điều lệ là 10 tỷ đồng, cổ đông trong và ngoài công ty nắm giữ 100%, không có cổ đông nhà nước.

  • PR1

 
Tầm nhìn
>
Bình chọn
Bạn đánh giá thể nào về trang web SARA
  Rất tốt
  Bình thường
  Cần nâng cấp
  
Quảng cáo